SHEHERAZADE in de krant! 

Sinds 1 september 2016  is de Beverse kunstacademie een feit.

Reeds geruime tijd was het filiaal beeldende kunsten te Beveren een filiaal van het SASK (stedelijke academie voor schone kunsten) van Sint- Niklaas.   In 2015 startte de gemeente Beveren een aanvraagprocedure  om deze afdeling  bij de academie podiumkunsten te kunnen voegen.

De samenvoeging van podiumkunsten (muziek, woord en dans) en beeldende kunsten zijn geen alleenstaand feit in Vlaanderen. Andere gemeenten in de omgeving (Hamme, Lokeren, Geraardsbergen) hebben recentelijk  ook een  kunstacademie die  het volledige pallet  aanbiedt

De opstart van deze nieuwe kunstacademie heeft niets dan voordelen. De Vlaamse overheid promoot daarom deze nieuwe organisatiestructuur binnen het deeltijds kunstonderwijs.

Wat zal er veranderen.

Buiten het feit dat de organisatiestructuur van de beeldende kunsten en podiumkunsten wordt samengevoegd onder één  schoolbestuur en één administratie zal er in de nabije toekomst weinig  veranderen. De lesroosters blijven behouden alsook de leerkrachten beelden de kunsten die opteerden om aan te sluiten bij de kunstacademie blijven zoals vorig schooljaar gewoon hun lessen geven.

Maar… er is meer

Eén visie

Door het feit dat het beleid van beide academies  onder één noemer wordt  geplaatst, verstevigt dit de organisatie, en hebben de bewoners die  een kunstopleiding willen volgen vanaf heden  één aanspreekpunt. De gemeente beoogt met deze fusie een sterker en  kwaliteitsvoller kunstonderwijs te kunnen aanbieden aan de bevolking.  De academie podiumkunsten en beeldende die in het verleden eerder naast elkaar opereerden, zullen in de toekomst werken vanuit één visie, één pedagogisch project.    Het aanbod van opties en vakken zal meer en efficiënter worden afgestemd op de noden van de inwoners en de symbiose, de samensmelting  tussen beeld en podiumkunsten  zal ongetwijfeld voor heel wat nieuwe  creatieve en innovatieve impulsen zorgen.

Brede school
De samenwerking met het basisonderwijs wordt verder verankerd in het brede school project waar vanaf heden ook de beeldende kunsten ook aansluiting bij zullen vinden.
De aanvulling van het reeds uitgebreide aanbod met beeldende kunsten betekent ongetwijfeld een meerwaarde voor het uniek  project.

Uitbouw gradenstructuur beeldende kunsten

De ambitie bestaat om de middelbare en hogere graad die in het recente verleden werden  afgeschaft of teruggeschroefd  opnieuw in te richten. Volwassen leerlingen die wensen aan te sluiten bij de afdeling beeldende kunsten vallen momenteel uit de boot. Het is de intentie om de hogere graad voor volwassenen en jongeren zo snel mogelijk terug te kunnen programmeren.

 

Besluit
De kunstacademie zal  als nieuwe entiteit  meer dan ooit borg staan voor een volwaardige opleiding in de kunsten,  en  een creatief  ankerpunt zijn binnen de Beverse gemeente.