Artistiek Pedagogisch Project

Visie: iedereen, onderwijs, kwaliteit, zien en horen, omgeving aansteken

“Tuiniers weten dat niet zij de plant laten groeien. Zij bevestigen de wortels niet in de bodem, plakken de blaadjes niet vast en geven de bloemen geen kleur. Planten groeien uit zichzelf. De taak van de tuinier is het creëren van de beste omstandigheden om dat te laten gebeuren. Goede tuiniers creëren die voorwaarde en andere doen dat niet …”

Kunst voor iedereen.

De Kunstacademie Beveren is een pluralistische school waar alle leeftijdsgroepen vanaf 6 jaar welkom zijn. We stimuleren zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen uit de regio om deel uit te maken van onze zingende, spelende, dansende en scheppende familie. Iedereen, ongeacht geaardheid, nationaliteit, klasse of beperking is welkom om les te volgen aan de Kunstacademie. Om dit te realiseren, wordt naast aangepaste inschrijvingsmodaliteiten, gewerkt aan trajectdifferentiatie.

We beogen kwaliteitsvol onderwijs.

We zijn onderwijs. Daarmee distantiëren we ons van kortstondige workshops en proefmomenten. De Kunstacademie streeft naar een balans tussen vakmanschap, experiment en eigenheid. Goed leren zingen, spelen, dansen, tekenen, maken, creëren, enz. is een geleidelijk, langdurig proces, gekoppeld aan een leertraject. De Kunstacademie werkt met de organisatiebesluiten, richtlijnen en structuren, bepaald door de Vlaamse overheid. De Kunstacademie geeft aan deze zaken een eigen(tijdse) invulling.

We halen het beste uit iedereen naar boven.

Leerkrachten en leerlingen werken samen om, ongeacht de mogelijkheden van elke leerling, het beste naar boven te halen. Er wordt vertrokken vanuit het unieke ik, elke leerling met zijn eigen competenties. We stimuleren de leerlingen en leerkrachten om zichzelf en elkaar te helpen groeien. We werken niet enkel aan de discipline waarvoor de leerling werd ingeschreven, maar aan een hoger en belangrijker doel: de totale vorming van een persoon.

Wat we doen laten we zien en horen.

We zijn een Kunstacademie. Om dit etiket levendig en tastbaar te maken, treden de leerlingen geregeld samen of individueel voor het voetlicht. Podiummomenten, tentoonstellingen en performances zijn bedoeld om het groeiproces te laten zien, horen en er uit te leren.

We steken onze omgeving aan.

Het is en blijft één van onze roepingen om ook buiten de schoolmuren te treden. We laten zoveel mogelijk zien aan de buitenwereld waar we mee bezig zijn. De andere onderwijsniveaus en de verenigingen voor amateurkunsten zijn vaste partners. Het naar buiten treden werkt aanstekelijk en resulteert in steeds nieuwe projecten die het artistiek pedagogisch project mee vorm geven. Het brede schoolproject, waar we samen met het voltijds onderwijs werken, is een nieuwe uitdaging.


Klik hier om het Artistiek Pedagogisch Project te downloaden (PDF).