Reglementen

Schoolreglement

Klik hier (PDF).

Reglement inzake terbeschikkingstelling van instrumenten

Klik hier (PDF).