Klassieke dans (15-18 jaar)

Te volgen vakken

Danslab 1,5 lestijd per week, 3 schooljaren
Klassieke dans 1,5 lestijd per week, 3 schooljaren


Waar en wanneer?

Klik hier.

Vakinhoud

Te volgen vakken

Danslab 1,5 lestijd per week, 3 schooljaren
Klassieke dans 1,5 lestijd per week, 3 schooljaren


Waar en wanneer?

Klik hier.

Vakinhoud

Danslab

Vormt de ruggengraat van de opleiding in de 4e graad. Het technisch vocabularium wordt uitgebreid, en uitgediept. Alle parameters worden coördinatie, evenwicht, souplesse, kracht en geheugentraining verder ontwikkeld in functie van een goed ontwikkelde danstechniek.

Klassieke dans

Tijden deze finaliteit jaren wordt gewerkt aan het behalen van de einddoelen DKO en beroepsprofielen die door de Vlaamse overheid werden ontwikkeld. De leerlingen worden getraind naar alles wat van hen een top amateur danser maakt. Het dansen op pointes wordt verder uitgediept en verfijnd.